Virksomhedscockpit

Nøgletal, så du kan sove godt om natten

Beslutningskuber

Grundstenen i DBIZ Online, og den store forskel mellem klassisk BI og DBIZ – Datagrundlaget til stærke beslutninger

Kundetilpasset indhold

Har din virksomhed et unikt behov eller eller kompliceret datafangst, så klarer vi også det

Eksekveringsmotor

Mangler I sammenhæng mellem “People, Process, Tools” trekanten, så støtter vi gerne denne udvikling

Beslutningskuber

Virksomhedscockpit og beslutningskuber

Sæt strøm til dine systemer og data

fra 1.995 kr / måned

Virksomhedscockpit

Virksomheds cockpittet viser virksomhedens udvikling i omsætning, dækningsbidrag, leveringsevne og lagrer. Brugerne kan slice og dice på de mest gængse parametrer såsom kunder, segmenter, varer, varegrupper – groft sagt alle dimensioner i virksomhedens ERP platform. Nøgletallene kan sammenlignes med sidste års tal og det aktuelle budget – vi kalder det “sov godt om natten”

Produktionskube

Oversæt dine produktionsordrer til timer på det enkelte arbejdscenter, afdeling eller for hele produktionen. Følg op på stamdata og efterkalkuler på produktionsordrer og helt ned på det enkelte procestrin. Identificer områder med kapacitetsbegrænsning og hav altid overblik over hvor mange timer produktionen mangler at eksekverer og om planen realiseres – vær på forkant på afvigelser

Salgskube

Kunde Cockpit, så du altid har et klart billede af jeres performance overfor en specifik kunde – leveringsevne, forecast usikkerhed, lagerdækning, leveringstid, antal ordrer osv. ABC og dobbelt ABC analyser samt kunde- og vareprofitabilitets analyser. Overblik over udvikingen hos de enkelte kunder, markeder og segmenter og identificer sammenhænge i udviklingen – vær professionel overfor jeres kunder

Sales & Operation Planning

Balancer afsætning og kapacitet. Oversæt omsætning til timer i produktionen – sammenlign æbler og æbler. Udnyt produktionsstamdata til et korrekt fremtidigt belastningsoverblik, og etabler en early warning mekanisme på investeringer og fremtidigt ressourcetræk. Skab et ensartet beslutningsgrundlag mellem salg, produktion og finans på nøgleområder for netop din virksomhed – vær markedsdrevet med effektiv eksekvering

Lager og Sortiment

Fokuser på lagersammensætning og sortimentsudvikling. Definer klare lagerstrategier gennem automatiske ABC/XYZ modeller, så de vigtigste varer styres planmæssigt, mens risikofyldt lagerbinding reduceres. Lagerprofiler for den enkelte varer og systematisk opfølgning på afsætningsprofiler og opdatering af MRP opsætning – optimer jeres virksomhed gennem differentieret styringskoncepter

Finans

Følg din virksomheds finansielle nøgletal, så udvikling og ricisi synliggøres løbende. Arbejd med en fælles koncern valuta på tværs af selskaber og konsolider hele gruppens regnskaber. Følg både den daglige drift og den klassiske måneds- og årsrapportering. Anvend input fra f.eks. salgskuben til at danne et fremtidigt cash-flow overblik eller følg udviklingen på de enkelte konti og sammenlign med budget – gør finans til en proaktiv business partner

Indkøbskube

Balancer indkøb, lagre og ricisi. Fokuser på dine vigtigste leverandører og vær skarp på udvikling i deres performance og prisudvikling – vær altid klar til gode beslutninger og opfølgning

Special

Har din virksomhed et helt specielt behov eller kompleksitet, så skaber vi en løsning udviklet til jer uden at det koster en bondegård – vi vil altid være værdiskabende

Hvis du vil vide mere

Er du blevet nysgerrig? Vil du gerne opleve platformens mange muligheder? Så afdækker vi gerne jeres umiddelbare potentialer – det koster ikke noget.

Vores motto er “nemt i gang og billig i drift”